Prislista privata kunder gäller om vi internt gör jobbet själva och inte tar in underentreprenörer:

 

 

Vatten

Startavgift: 975:- timme 2: 690:-/tim.

Byte av kranar, Wc, tvättställ, ballofixer, m.m 

 

Avlopp

Startavgift: 980:- timme 2: 615:-/tim.

Rensning av vattenlås, m.m samt lokala stopp i avlopp 

 

Bygg

Startavgift: 995:- timme 2: 685:-/tim.

Snickerier m.m 

 

Måleri

Startavgift: 875:- timme 2: 585:-/tim.

Målning inne som ute. Tillkommer färg och övriga förbrukningsmatriel. 

 

Lås

Startavgift: 850:- timme 2: 585:-/tim

Montering av nytt lås eller byte av delar som tillhör låssystem 

 

Projekt

Startavgift: 1055:- timme 2: 850:-/tim 

Samordning bygg vid renovering av lägenhet m.m

 

Övrigt

Startavgift: 755:- timme 2: 505:-tim

Tex uppsättning av gardinstänger/ hyllor, avstägning av vatten, byte säkringar, m.m 

 

Startavgift = 1 timme på plats inkl. bil exklusive P-avgift 

 

Vår minsta debitering är startavgift på alla jobb som vi utför och alla priser är inkl. moms 

 

 

Debitering per timme

Debitering per timme innebär att vi tar betalt per timme. Vi debiterar dig för den tid som gått åt till att utföra arbetet men även tid för materialbeställningar samt eventuella samordingar med beställaren. 

 

Fast pris 

I ett fast pris lämnar vi ett totalt pris för både arbete och material, det är faställt innan arbete påbörjas samt blir godkänt av beställaren. Det är viktigt att arbetet som skall göras hos beställaren beskrivs så detaljerat som möjigt för att undvika ÄTA timmar och extra kostnader.

Tillkommer arbeten utöver fast pris debiteras det enligt ovan i hela timmar. 

 

Rot / Rut arbeten

Priser är innan avdrag vid rot/rut arbeten. Vid beställning av arbete ska beställaren överlämna peron uppgifter inför fakturering.

 

Faktuering 

Vid faktuering tillämpar vi 15 dagar förfallotid på samtlig jobb när arbetet är utfört. 

 

 

Priserna gäller från 2024-01-01 och tillsvidare.